Bluetooth y Wifi

Bluetooth HC-05
WiFi Serial Tranceptor con ESP8266 1MB Flash - 330ohms - 1
Bluetooth Shield - BLE v2.1 - 330ohms - 1
Bluetooth HC-06 Esclavo - 330ohms - 1
Base para Bluetooth hc-05 y hc-06